UniTwinAlc19
Universidad de Alicante
  ESPAÑOL | ENGLISH | VALENCIÀ
+34 96 590 3793
unitwinalc19@csidiomas.ua.es
fondo
UniTwin
ESP | ENG | VAL

+34 96 590 3793
unitwinalc19@csidiomas.ua.es
fondo

Poster


Les persones participants podran presentar contribucions relacionades amb la resignificació de gènere des de diferents disciplines o ben bones pràctiques que han treballat en aquesta línia. Podran remetre únicament la proposta, constituïda per un resum de 500 i 600 paraules segons plantilla destinada a aquest efecte.

Les normes per a l'acceptació dels pòsters.

Les següents directrius són d'obligat compliment. Qualsevol treball original que no complisca els requisits establits seran rebutjats.

Li preguem que llija detingudament la informació facilitada. No obstant això, pot contactar per email (unitwinalc19@csidiomas.ua.es) per a resoldre qualsevol dubte així com per a enviar les seues propostes segons plantilla.

  1. Es remetrà la contribució o proposta únicament com a RESUM ampliat (entre 500 i 600 paraules) segons plantilla abans del 25 de juliol de 2019. Ampliem termini a l'1 de setembre.
  2. En cas de ser acceptada la contribució o proposta, serà requisit indispensable que almenys un/a de els/as autors/as s'inscriga en la Reunió.
  3. Respecte a les mesures del pòster, aquestes seran: 90 cm d'alt i 60 cm d'ample, en format vertical.

Les contribucions hauran d'ajustar-se als terminis, normes i criteris de presentació i edició per a poder ser admeses.

Els treballs podran ser presentats en espanyol, català/valencià o anglés.

Es comunicarà per email l'acceptació o no de la proposta a la persona de contacte que haja enviat la proposta, s'enviarà el 5 de setembre..

Els posters seleccionats i les ponències PODRAN TRIAR UNA DE LES SEGÜENTS OPCIONS DE PUBLICACIÓ:

Opció 1. Format d'Article d'Investigació en la Revista Internacional de Relacions Públiques. Aquesta revista està inclosa en Emerging Source Citation Index (ESCI - Thomson Reuters), ERIH PLUS, Catàleg Latindex, Dulcinea, e-Revistes, DIU, RESH, CIRC, ISOC, Dialnet, ULRICH, EBSCO, DOAJ, REBIUN, MIAR, Dialnet Métrics, Rànquing REDIB.
Aquesta publicació es realitzarà sempre que estiga d'acord amb les normes establides per la revista, aquests articles se sotmetran al procés d'avaluació de la Revista (revisió anònima per parells).
Es podran enviar els originals a una de les dues convocatòries següents; la que està actualment oberta, número 18, que versarà sobre “Les Relacions públiques en política” que estarà oberta fins al dia 15 d'octubre de 2019. O bé a la convocatòria del número 19, que s'obrirà a partir del mes de gener de 2020 i és de cort generalista.
Més informació sobre les normes editorials de la revista; enllaç a la maqueta.

Opció 2. Format d'article d'investigació en la secció miscel·lània de la revista feminismes, publicació semestral de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant. La revista està indizada en DOAJ, REDIB, GenderWatch (ProQuest), InDICEs-CSIC, ERIH PLUS, MLA, CIRC, MlAR, Latindex, Dialnet, Ulrich's, Dulcinea, Google Scholar, XERPA/Romeo, RUA, DIU, REBIUN, RESH, OCLC WorldCat, Copac, SUDOC i ZDB/EZB i compta amb el segell d'excel·lència 2018 de la UA a les revistes científiques. Els articles presentats se sotmetran al procés d'avaluació de la revista (arbitratge extern anònim i per parells). Més informació sobre la revista.

Les Actes del Congrés de Publicaran en E-book sobre resignificació de gènere editat entre Universitat de Sao Paulo, Acadèmia de la Ciència de Costa Rica i Universitat d'Alacant, amb l'aval d'UNESCO-UNITWIN. El llibre constarà de dues seccions; una sobre la investigació presentada (En cas d'estar optant a una revista, el títol del treball i alguns elements de contingut han de ser diferents), una altra secció sobre bones pràctiques presentades.
EN BREU ES PUBLICARAN LES NORMES.


Organitzadors